Het projectplan ‘Minder vallen door meer bewegen’ van de Rotterdamse welzijnsorganisatie wmo radar blijkt een groot succes: de resultaten van het project leren dat bewegen niet alleen belangrijk is om vallen te voorkomen, maar ook om sociale contacten op te doen en te onderhouden. Rotterdamse deelnemers van 65 jaar en ouder krijgen een aantal lessen valpreventie om steviger op hun benen te staan en zo een ongelukkige val op straat of in huis te voorkomen. Jaarlijks belanden ruim 2580 Rotterdammers van 65 jaar en ouder op de spoedeisende hulp na een ongelukkige val, wat een grote impact tot gevolg kan hebben. Door ouderen mee te laten doen aan het project leren ze hoe ze het risico op een val ook nog kunnen verminderen: bijvoorbeeld met het dragen van goedpassend schoeisel en het letten op veiligheid in de woning.

Maatschappelijke kosten

Naar mate de leeftijd toeneemt is de kans om te vallen extra groot. Jaarlijks worden in Rotterdam ruim duizend 65-plussers in het ziekenhuis opgenomen na een val. Een deel hiervan houdt blijvende schade over of overlijdt als gevolg hiervan. Met de valpreventie wil wmo radar ouderen hiervoor behoeden. “Daarnaast is een positieve bijkomstigheid dat er minder maatschappelijke kosten worden gemaakt als ouderen minder vallen. En als ze samen in beweging zijn, is er ook een minder grote kans op een sociaal isolement,” vertelt Veronique Vaarten, buurtcoach senioren bij wmo radar.

Complete pakket

Wmo radar regelt de valpreventie niet alleen. De welzijnsorganisatie heeft een coördinerende en verbindende rol. De huisartspraktijken en wijkverpleging hebben een verantwoordelijkheid om patiënten met een verhoogd valrisico door te verwijzen naar het programma. De fysiotherapeut verzorgt het programma. Dat bestaat onder meer uit het krijgen van bewegingsoefeningen, en het bijwonen van bijeenkomsten met gastsprekers die ingaan op relevante thema’s zoals voeding, medicijngebruik, hulpmiddelen, et cetera.

Afgelopen september is er een pilot gestart om de lokale valpreventie-aanpak van wmo radar over te dragen aan professionals uit andere delen van Rotterdam.

Wmo radar 

Wmo radar werkt dagelijks aan de nieuwe samenleving; een samenleving waarin we klaarstaan voor elkaar. Door bewoners, bedrijven en organisaties in Rotterdamse wijken aan elkaar te verbinden wordt er een betere omgeving gecreëerd waarin iedereen meetelt, meedoet én van betekenis is.